HL Insulation

Turvallisuus, terveys ja ympäristö (TTY)


Turvallisuudesta, terveydestä ja ympäristöstä huolehtiminen on HL Eristeen keskeinen arvo. Uskomme, että onnettomuudet ja tapaturmat voidaan ennaltaehkäistä parantamalla henkilöstön tietoisuutta sekä kantamalla vastuu toimintaympäristömme turvallisuudesta. Siksi TTY-kysymysten menestyksellinen johtaminen on yksi liiketoimintastrategiamme keskeisimpiä osa-alueita. Kiinnittämällä näihin asioihin jatkuvasti huomiota, huolehdimme henkilöstömme, asiakkaidemme, alihankkijoidemme ja koko ympäristömme hyvinvoinnista. Me HL Eristeessä tiedämme, että työtapaturmien 0-taso on mahdollista saavuttaa.


Tämän tavoitteen saavuttamiseksi:

  • Edellytämme jokaista palveluksessamme työskentelevää ottamaan henkilökohtaista vastuuta TTY-asioista ja tarkkailemaan jatkuvasti omaa toimintaa
  • Havainnoimme ja eliminoimme aktiivisesti TTY-riskejä tavoitteena alhaisin mahdollinen riskitaso
  • Pidämme erittäin tärkeänä koko henkilöstömme TTY-valmennusta
  • Sovellamme suunnitelmallisia ja mitattavia menettelytapoja parantaaksemme TTY-suoritustasoamme
  • Keskustelemme avoimesti TTY-asioista ja suorituskyvystämme, niin sisäisesti kuin sidosryhmiemme kanssa jakaaksemme tietoa ja oppiaksemme lisää parhaista käytännöistä

HL Eriste on OHSAS 18001:2007 ja ISO 14001:2004 sertifioitu DNV GL:n toimesta.


Laatu ja suorituskyky

HL Eriste on sitoutunut laatuun kaikkien toimintojensa osalta. Jatkuva parantaminen ja asiakastyytyväisyys ovat johtamisjärjestelmämme perusta ja koko työyhteisömme yhteinen asia. Taito tehdä asiat alusta asti oikein perustuu sekä hyvään ammattitaitoon että asenteeseen. Pitkäaikaisten asiakassuhteiden rakentamiseksi panostamme jatkuvasti tuotteidemme, palvelujemme ja työskentelymenetelmiemme kehittämiseen. Haluamme täyttää, ja mieluummin ylittää, asiakkaidemme odotukset kaikissa toimeksiannoissamme.

Pidämme yllä ja vahvistamme korkeaa laatutasoamme:

  • Määrittelemällä suorituksillemme selkeät tavoitteet
  • Sitouttamalla, motivoimalla ja valmentamalla koko henkilöstöämme
  • Seuraamalla ja mittaamalla tuloksia sekä tekemällä tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä
  • Arvostamalla avointa vuoropuhelua ja yhteistyötä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa
  • Tekemällä parannuksia, jotka perustuvat asiakaspalautteisiin ja niiden huolelliseen analysointiin
HL Eriste on ISO 9001:2008 -sertifioitu DNV GL:n toimesta.